Porota se sešla, aby vyhodnotila letošní Výtvarnou festivalovou soutěž 2023. Ze všech děl, která byla dodána, vzešlo následující resumé:

1. místo Natálka Muchová

2. místo Maxián Šafář

3. místo Noemi Kovářová

Zvláštní cena za společné dílo Šarlota, Mikulášek a Dorotka Hemalovi.

Zvláštní uznání za kolektivní dílo s příkladným vedením ZŠ Vl. Menšíka.

Gratulujeme všem vítězům a i všem, kteří nám zaslali své práce! Všichni budete pozváni na Slavnostní vyhlášení, které se bude konat v příštím roce u příležitosti Slavnostního zahájení dalšího ročníku!

2023

Jsou známí vítězové!

Komise ve složení Jessica Horváthová, Jana Štefánková a Bořivoj Švéda opět zasedla k náročné části soutěže, k posouzení dodaných děl dětí. Určila tyto vítěze:

Zuzana Muchová, Laurinka Májková, Igor Loubek, Radim Doležal a Amálie Kosová.

Zvláštní cenu Jessicy Horváthové získal kolektiv ZŠ Hrotovice za: Jednotlivá díla kolektivu jedné třídy se skvělým pedagogickým vedením.

Slavnostní vyhlášení proběhne 31.srpna 2023 při Slavnostním zahájení Malého festivalu loutky 2023, kde bude vyhlášena i další soutěž.

Komise zve všechny účastníky soutěže k tomuto slavnostnímu zahájení. Pozvánky budou s předstihem zaslány.

2022

Díla dětí dorazila!

Jsme velice rádi, že i přes poměrně náročné propozice dorazilo tolik OPĚT děl.

Děkujeme!

Nejpozději začátkem prosince proběhne vyhodocení, budeme včas informovat.

2022

Je rozhodnuto!

Komise ve složení Jessica Horváthová, Jana Štefánková a Bořivoj Švéda zasedla k náročné části soutěže, k posouzení dodaných děl dětí.

Z dlouhého zkoumání a posuzování vzešli vítězové:

Mikuláš a Šarlota Hemalovi, Ema Jochová, Ludmila Vodičková, Nela Jochová a Jana Lakosilová.

Zvláštní cenu JE Dukovany získala Antonie Vodičková.

Slavnostní vyhlášení proběhne 1. září 2022 při Slavnostním zahájení Malého festivalu loutky 2022, kde bude vyhlášena i další soutěž.Všechna díla byla natolik krásná, že se komise rozhodla pozvat všechny účastníky soutěže a dát jim dárek na památku. Pozvánky budou s předstihem zaslány.

2021

Díla dětí dorazila!

Jsme velice rádi, že i přes poměrně náročné propozice dorazilo tolik děl. Děkujeme! Nyní proběhne vyhodocení.

2021

VÍTĚZNÁ DÍLA DĚTÍ ZA ROK 2020: